Announcements

December 2023

Call for papers for a special issue of Ceskoslovenska psychologie

Výzva k zasílání příspěvků do zvláštního čísla Československé psychologie

 

February 2024

Specifications
Dear readers and authors, we provide additional information about submitting for the special issue of Cs. Psychology about the progress in child and adolescent assessment. We invite you to submit proposals that will include the proposed title and a short description of the content (150-300 words) by March 30, 2024. Please send the proposals to the email address: redakce@praha.psu.cz. We will inform you within two weeks about the acceptance of the proposal. The full manuscripts will be due by June 30, 2024.

________

Milí čtenáři a autoři, doplňujeme informace o publikování ve zvláštním čísle Čs. psychologie o pokrocích v diagnostice dětí a adolescentů. Prosíme zájemce o publikování v tomto čísle, aby do 30. března 2024 zaslali emailem na adresu redakce@praha.psu.cz předběžný titul a stručnou charakteristiku obsahu (150-300 slov), případně také návrhy na možné recenzenty. Během 2 týdnů vyrozumíme zájemce o tom, zda článek zařadíme. Termín pro odevzdání hotových rukopisů bude 30. 6. 2024.