Využívání a vytváření terapeutických her ve virtuální realitě a model hráč/hra/terapie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.332

Keywords:

therapeutic game, virtual reality, Player/Game/Therapy Model, procedural pain, burn trauma

Abstract

Using and creating therapeutic games in virtual reality and the Player/Game/Therapy Model

Virtual reality is used to treat a variety of mental health problems. However, it is not only another technological stage in the use of games in the therapeutic process, but it also brings with it a number of new psychic phenomena (e.g. presence, including embodiment), which change the nature of the game experience. On the other hand, the degree of experienced presence depends on a certain level of technological level, the current peak of which is the so-called fully immersive virtual reality. One of the ways to use virtual reality in the treatment of mental disorders is through direct or indirect therapeutic games. There are already many therapeutic games also in various degrees of virtual reality towards fully immersive virtual reality. The aim of this article is to present the use and creation of therapeutic games in virtual reality and another aim is to present a model composed of three components – player, game and therapy by Mader et al. (2012) for the creation of therapeutic games in virtual reality on the example of the development of an application for reducing procedural pain in patients with burns on the example of our own application Cold river.

 

Virtuální realita se používá při léčbě celé řady psychických zdravotních obtíží. Není však jen dalším technologickým stupněm využívání her v terapeutickém procesu, ale přináší sebou i řadu nových psychických fenoménů (např. prezenci včetně embodimentu), které proměňují povahu zážitku ze hry. Na druhou stranu je míra zakoušené prezence závislá na určitém stupni technologické úrovně, jejíž dosavadní vrchol představuje tzv. vysoce imerzivní virtuální realita (fully immersive virtual reality). Jednou z možností, jak virtuální realitu při léčbě psychických obtíží využívat, je pomocí přímých nebo nepřímých terapeutických her. Existuje již velké množství terapeutických her také v různých stupních virtuální reality směrem k vysoce imerzivní virtuální realitě. Cílem tohoto článku je představit využívání a vytváření terapeutických her ve virtuální realitě a dalším cílem je představit model složený ze tří komponent – hráč, hra a terapie – autorů Mader et al. (2012) pro tvorbu terapeutických her ve virtuální realitě na příkladu vývoje aplikace pro snižování procedurální bolesti u pacientů s popáleninami a na příkladu naší vlastní aplikace Cold river.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Zielina, M., Šmahaj, J., Raudenská, J., & Javůrková, A. (2022). Využívání a vytváření terapeutických her ve virtuální realitě a model hráč/hra/terapie. Československá Psychologie, 66(3), 332-348. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.332

Issue

Section

Articles