Pracovní aliance v terapeutické práci s původci intimního partnerského násilí: přehledová studie

Authors

  • Jiří Ammer Katedra psychologie FSS MU a SPONDEA, z. ú., Brno

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.66.6.615

Keywords:

intimate partner violence, violence perpetrators, working alliance, systematic review

Abstract

Working aliance in psychotherapeutic work with intimate partner violence perpetrators: a review study

The effectiveness of psychotherapeutic interventions aimed at intimate partner violence (IPV) perpetrators remains low despite innovations. One of the most robust predictors of psychotherapy effectivity is working alliance, which is said to be crucial in IPV perpetrator treatment by many authors. However, there is no review examining working alliance in the treatment of this population. The aim of this systematic review is to answer the question: what do we know about the working alliance of therapists and IPV perpetrators? Results of 13 studies included in this review show that working alliance between the therapist and patient most likely contributes to the treatment effectivity measured by reduction of physical and psychological violence, and also increases group cohesion and the chance to complete the treatment.

 

Efektivita psychoterapeutických intervencí zacílených na původce intimního partnerského násilí navzdory inovacím zůstává nízká. Jedním z nejrobustnějších prediktorů efektivity psychoterapie je pracovní aliance, kterou jako klíčovou v psychoterapii původců násilí označuje mnoho autorů. Neexistuje však žádná přehledová studie, která zkoumá pracovní alianci u této populace. Cílem této systematické přehledové studie je odpovědět na otázku, co z dosavadních výzkumů víme o pracovní alianci terapeutů a původců intimního partnerského násilí. Výsledky 13 studií zahrnutých v této práci ukazují, že pracovní aliance mezi klientem a terapeutem pravděpodobně přispívá k lepšímu výsledku, tedy redukci fyzického a psychického násilí, a také k větší pravděpodobnosti dokončení terapie nebo skupinové kohezi.

Downloads

Published

2022-12-24

How to Cite

Ammer, J. (2022). Pracovní aliance v terapeutické práci s původci intimního partnerského násilí: přehledová studie. Československá Psychologie, 66(6), 615-630. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.6.615

Issue

Section

Articles