Jazykově podmíněné sociální preference dětí: vliv regionálního dialektu na výběr kamaráda

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.67.3-4.166

Keywords:

regional accent, language variety, social preferences, Czech, language development

Abstract

Language-based social preferences: The effect of dialect on friendship choices

Objectives: This study investigated whether preschool and early school age children's friendship choices are modulated by a talker's regional dialect, and whether the potential preference for local/native dialect would be attenuated by a child's more diverse language experience.

Methods: An online forced-choice experiment was administered. Each of 12 trials contained a pair of sentences recorded by two different same-sex speakers: one was a speaking the Central Bohemian variety of Czech and the other speaking a phonetically distinct Nothern Moravian-Silesian dialect. Data were collected from a total 81 participants, aged 5 to 8 years from both regions, who, upon listening to both sentences in each trial, indicated which of the two children they would like to play with. 

Results: A generalized linear mixed-effects model revealed a statistically significant interaction of age and participant location (average estimated effect size = 16.4 %, SE = 8.1 %, z = 2.031, p = .042). Pairwise comparisons showed that younger Moravian-Silesian children had a stronger preference for their own local dialect than younger Central Bohemian children, and marginally also than the older Moravian-Silesian children.

Conclusions: The results can be explained by considering that older Moravian-Silesian children have a more diverse language experience (associated with starting school), similarly to Central Bohemian children of any age who have a more diverse language experience due to a greater linguistic variation in their region. Such richer, more varied, language experience might then attenuate children's preferences for their own dialect.

Limitations: The recruitment procedures for both regions were kept identical in order to recruit comparably motivated participants' parents, which is crucial to collect comparably reliable data using an online experiment administered by the children's parents. This however resulted in a relatively small sample of the younger group of Moravian-Silesian children. Follow-up research, ideally lab-based, is needed to test the replicability of the present findings and to collect more detailed information on children's language, dialectal, and education background.

 

Cíl. Experiment zkoumal, zda jsou sociální preference dětí předškolního a mladšího školního věku ovlivněny regionálním dialektem mluvčího a zda mohou být potenciální preference pro lokální/vlastní dialekt tlumeny bohatší jazykovou zkušeností dítěte.
Metody. V percepčním online experimentu byla zkoumána dialektově podmíněná volba kamaráda. Každá z 12 experimentálních položek obsahovala dvojici vět, které byly nahrány dvěma různými mluvčími stejného pohlaví: jeden mluvil středočeskou varietou češtiny a druhý mluvil foneticky odlišným moravskoslezským dialektem. Formou nuceného výběru měli participanti v každém pokusu rozhodnout, se kterým ze dvou dětí by si chtěli raději hrát. Data byla sebrána od 81 participantů ve věku 5 až 8 let, kteří si poslechli obě nahrávky a následně se rozhodli, se kterým ze dvou mluvčích by si raději hráli.
Výsledky. Smíšený model logistické regrese odhalil významnou interakci věku a lokality participanta (průměrná modelovaná velikost efektu = 16,4 %, SE = 8,1 %, z = 2,031, p = 0,042). Párová srovnání ukázala, že mladší (věk 4 a 5 let) moravskoslezské děti měly silnější preferenci pro svůj lokální dialekt než mladší středočeské děti a okrajově také než starší (věk 6 a 7 let) moravskoslezské děti.
Závěry. Výsledky naznačují, že jazykově podmíněné sociální preference mohou být ovlivněny variovaností jazykového prostředí, ve kterém se dítě nachází. Slabší preference pro rodný dialekt u mladších dětí ve Středočeském kraji než v Moravskoslezském kraji mohou být výsledkem variovanějšího jazykového prostředí středočeského regionu (včetně Prahy). Stejně tak může být (okrajově významné) slábnutí preference pro rodný dialekt u starších dětí v rámci Moravskoslezského kraje spjato s nástupem do školy, jež dítěti taktéž poskytuje variovanější jazykové prostředí.
Limity. Relativně malý vzorek mladší skupiny moravskoslezských dětí, který ovšem reflektuje demografickou situaci: způsob náboru participantů do experimentu byl pro oba regiony stejný, aby participanti v obou regionech pocházeli ze srovnatelně motivovaných částí populace, což je ke sběru spolehlivých dat prostřednictvím online experimentu klíčové. Autorky navrhují provést navazující výzkum, ideálně v laboratoři, který ověří replikovatelnost výsledků a bude sbírat více podrobných údajů ohledně jazykového a dialektového pozadí dítěte.

 

Downloads

Published

2023-08-29

How to Cite

Kikoťová, N., Nudga, N., Šimsová, J., Maršíková, Z., & Chládková, K. (2023). Jazykově podmíněné sociální preference dětí: vliv regionálního dialektu na výběr kamaráda. Československá Psychologie, 67(3-4), 166-178. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.3-4.166

Issue

Section

Articles