Psychologové a Charta 77: československá zkušenost angažovanosti psychologů za lidská práva

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.332

Keywords:

Charter 77, psychology, dissent, psychologist, social responsibility

Abstract

Psychologists and Charter 77: The Czechoslovak experience of psychologistsʼ commitment to human rights

The article focuses on Czechoslovak dissent in the context of the activities of 25 psychologists who signed Charter 77 until 1989. The purpose of this text is to summarize basic information about these individuals, their life, work and attitudes.
The authors draw on archival materials and personal testimonies. The pressure to adapt to the demands of state power and the efforts to expel inconvenient signatories from the country are described. The contribution focuses on the activities of psychologists-signatories during the normalization in the 1970s and 1980s and after 1989. The signatories are interpreted as active, civically engaged, resilient and humanistically oriented.

Článek se zaměřuje se na československý disent v souvislosti s aktivitami 25 psychologů, kteří podepsali Chartu 77 do roku 1989. Smyslem tohoto textu je shrnout základní informace o těchto jedincích, o jejich životě, díle a postojích. Text vychází z archivních materiálů a osobních svědectví. Popsán je tlak na adaptaci podle požadavků státní moci i snaha o vypuzení nepohodlných signatářů ze země. Stať se zaměřuje na aktivity psychologů-signatářů během normalizace v 70. a 80. letech 20. století i po roce 1989. Signatáři jsou interpretováni jako aktivní, občansky angažovaní, nezdolní a humanisticky orientovaní.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Preiss, M., Heissler, R., Doubková, N., Roubalová, V., Uhmannová, M., & Lefeuvre, I. . (2023). Psychologové a Charta 77: československá zkušenost angažovanosti psychologů za lidská práva. Československá Psychologie, 67(5), 332-348. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.332

Issue

Section

Articles