Preventivní intervence určené pro rodiny, v nichž rodič trpí duševní poruchou

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.68.1.67

Keywords:

FAPMI, COPMI, preventive interventions, risk factors, protective factors

Abstract

Preventive interventions designed for families in which a parent suffers from a mental disorder

This review article presents conceptual frameworks and preventive interventions designed for families in which a parent is being treated for mental illness. It introduces the concepts of FAPMI (Families where a Parent has a Mental Illness), and COPMI (Children of Parents with a Mental Illness). Parenting increases demands on parents with mental illness. The offspring in such families must deal not only with the impact of the parent’s mental health difficulties and the functioning of the family but also face the risk of transgenerational transmission of psychopathology and the onset of mental illness in themselves. Preventive interventions should lead to a reduction in the occurrence, development, and severity of psychopathology in FAPMI and COPMI. Although some studies have shown the effectiveness of prevention interventions targeting FAPMI and COPMI, this is an area that requires further research to evaluate the effectiveness of interventions and an establishment of an Evidence-Based Platform of protocols for these groups. However, successful implementation of these preventive interventions in clinical practice depends also on legislative and financial support within the healthcare and social care system. The aim of the article is to report on the factors influencing FAPMI and COPMI in the context of mental disorders and to describe the principles of cooperation and the specifics of communication with FAPMI and COPMI. Furthermore, the article introduces the available theoretical and conceptual frameworks of work with FAPMI and COPMI and presents preventive interventions based on these frameworks. These interventions are based on the latest research findings aimed to improve support for children, their parents, and their families. The selected interventions in this study have been developed mainly in the last 20 years and implemented in different ways in different countries around the world, some have already been evaluated for effectiveness.

 

Tento přehledový článek představuje koncepční rámce a preventivní intervence určené pro rodiny, ve kterých je rodič léčen s duševním onemocněním. Uvádí pojmy FAPMI (Families where a Parent has a Mental Illness – rodiny, v nichž má rodič duševní onemocnění) a COPMI (Children of Parents with a Mental Illness – děti rodičů s duševním onemocněním). Na osoby s duševní poruchou může rodičovství klást zvýšené nároky. Potomci pak čelí nejen vlivu duševních obtíží rodiče na běžné každodenní soužití a fungování rodiny, ale jsou vystaveni také riziku transgeneračního přenosu psychopatologie a vzniku duševního onemocnění u nich samotných. Preventivní intervence by měly vést ke snižování rizika vzniku, rozvoje a prohlubování psychopatologie u FAPMI a COPMI. Přestože některé studie dokládají jejich účinnost při cílení na FAPMI a COPMI, stále se jedná o oblast vyžadující další výzkum, který by prokázal efektivitu jednotlivých intervencí a vytvořil tak pro tyto rizikové skupiny platformu účinných protokolů založených na důkazech. Úspěšnost implementace preventivních intervencí pro FAPMI a COPMI do klinické praxe ale závisí také na systémové podpoře, legislativní i finanční, v rámci zdravotně sociální péče. Cílem článku je informovat o faktorech působících na FAPMI a COPMI v kontextu duševních poruch a o principech spolupráce a specifikách komunikace s FAPMI a COPMI. Dále představit dostupné teoretické a koncepční rámce problematiky FAPMI a COPMI, které se zabývají předcházením negativních dopadů duševního onemocnění, a prezentovat preventivní intervence, které z těchto rámců vycházejí. Jedná se o intervence založené na nejnovějších poznatcích výzkumu zaměřeného na zvýšení podpory dětí, rodičů a rodin. Vybrané intervence byly vytvořené a publikované ve studiích zejména v posledních 20 letech a poté různě implementované v rozličných zemích světa. Jen u některých z nich již efektivita byla také evaluována.

Downloads

Published

2024-02-25

How to Cite

Farářová, A. ., & Papežová, H. . (2024). Preventivní intervence určené pro rodiny, v nichž rodič trpí duševní poruchou. Československá Psychologie, 68(1), 67-79. https://doi.org/10.51561/cspsych.68.1.67

Issue

Section

Articles