Dlouhodobé oběti školní šikany

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.68.2.208

Keywords:

school bullying, chronic victimization, healthy context paradox, internalized and externalized symptoms, intervention, classroom management

Abstract

Chronic victims of school bullying

The aim of the study is an overview of knowledge about chronic victimization by school bullying, which affects approximately 5-15% of pupils. It focuses on its specific risks in the psychosocial (impaired self-esteem and relationships with others), health (especially anxiety disorders, depression, emotional dysregulation, PTSD and borderline symptoms) and academic domains (reduced school achievement and adaptability). It also addresses its biological and individual environmental predictors. Particularly at risk for chronic victimization are students who are both excessively anxious and aggressive. The phenomenon of the ‚Healthy Context Paradox‘ refers to that school-based interventions will reduce overall victimization rates, but often do not eliminate chronic victimization, and the situation of persistent victims may in turn worsen. The study presents the existing knowledge of intervention tailored to the individual situation of chronically bullied students.

Cílem studie je přehled poznatků o chronické viktimizaci školní šikanou, která se týká přibližně 5–15 % žáků. Zaměřuje se na její konkrétní rizika v oblasti psychosociální (narušení sebeúcty a vztahů s druhými), zdravotní (zejm. úzkostné poruchy, depresivita, porucha emoční regulace, symptomatika hraniční poruchy osobnosti a PTSD) a akademické (snížená školní výkonnost i adaptibilita). Zabývá se také jejími biologickými a jednotlivými environmentálními prediktory. Zvláště ohrožení chronickou viktimizací jsou nadměrně úzkostní a zároveň agresivní žáci. Fenomén „paradox zdravého kontextu“ poukazuje na to, že školní intervence sníží celkovou míru viktimizace, ale dlouhodobou viktimizaci často neodstraní a situace přetrvávajících obětí se může naopak zhoršit. Studie prezentuje také dosavadní poznatky o intervenci založené na principu utváření optimálních opatření odpovídajících individuální situaci chronicky šikanovaných žáků.

 

Downloads

Published

2024-04-30

How to Cite

Janošová, P., Vorlíček, R., & Pospíšilová, A. . (2024). Dlouhodobé oběti školní šikany. Československá Psychologie, 68(2), 208-221. https://doi.org/10.51561/cspsych.68.2.208

Issue

Section

Articles