Koťa, J. (2021). Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. – badatel a svědek epochy. Československá Psychologie, 65(4), 403-406. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.4.403