Prykhodko, Ihor, Oleksandr Kolesnichenko, Yanina Matsehora, Viktor Aleshchenko, Oleksander Kovalchuk, Taras Matsevko, Vasyl Krotiuk, and Viktoria Kuzina. 2022. “Effects of Posttraumatic Stress and Combat Losses on the combatants’ Resilience”. Československá Psychologie 66 (2):157-69. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.2.157.