Koťa, J. (2021) “Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. – badatel a svědek epochy”, Československá psychologie, 65(4), pp. 403-406. doi: 10.51561/cspsych.65.4.403.