Ammer, J. (2022) “Pracovní aliance v terapeutické práci s původci intimního partnerského násilí: přehledová studie”, Československá psychologie, 66(6), pp. 615-630. doi: 10.51561/cspsych.66.6.615.