Černíková, K. A., Klůzová Kráčmarová, L., Pešoutová, M. and Tavel, P. (2024) “Breaking barriers: Exploring breast cancer disclosure to parents”, Československá psychologie, 68(1), pp. 15-29. doi: 10.51561/cspsych.68.1.15.