Černíková, K. A., L. Klůzová Kráčmarová, M. Pešoutová, and P. Tavel. “Breaking Barriers: Exploring Breast Cancer Disclosure to Parents”. Československá Psychologie, vol. 68, no. 1, Feb. 2024, pp. 15-29, doi:10.51561/cspsych.68.1.15.